Tag Archives: Aydın Bıyıklı

manşet

EĞİTİMDE HEDEF NE OLMALI?

Bu Yazı Toplam 442 defa okunmuş ve 0 adet yorum yapılmıştır.

Eğitim alanında edindiği tecrübelerini ülke çapında okul öncesinden lise öğretimi dahil, eğitimin tüm boyutlarına taşımak için özgün projeler üreten Trabzonlu emekli öğretmen Aydın Bıyıklı ile bu projeleri konuştuk.

Okulların,  değişen ve gelişen özellikler taşıması gerektiğinin altını çizen Bıyıklı, “1990’lı yıllardan itibaren yaşayan teknolojik ve toplumsal değişimler okullara yeni bir misyon kazandırdı. Bu misyon; toplumu değiştirmek ve yeni durum karşısında yeni roller üstlenmek şeklinde oluşmuş, bu da okulları yeni baştan kurmaya ve değişime zorlamıştır” diyerek eğitim öğretimde edindiği tecrübeleri TAKA Gazetesi’ne anlattı.

TAKA: 21. yüzyıl okulunun rolü ne olmalı?

AYDIN BIYIKLI: 21. Yüzyılın anlayışına göre bana verilebilecek cevap; okul bütün sosyal grupların ilgi ve beklentilerini ‘’ortak payda’’ çerçevesinde dengeleyen bir örgüttür. Doğal olarak ilgi ve beklentilerin değişmesine paralel olarak okul; ‘’değişen ve gelişen’’ özellik taşımalıdır.

2222221 EĞİTİMDE HEDEF NE OLMALI?Bu yönü ile okullar aslında müşteri hizmeti ve taleplerini karşılayan büyük bir müessese olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu büyük müessesenin kalitesini de müşteri hizmetlerine vereceği cevap belirler. Bu nedenle okul; müşterilerini tanımak ve değerlerini bilmek zorundadır. Müşterilerin okullardan karşılanmasını istedikleri ihtiyaçları ve talepleri vardır. Örneğin, aileler çocuklarının birçok bilgi ve davranışlarını öğrenmesini ve aynı zamanda güven ve huzur içinde olduklarını görmek ister.

İş dünyasının liderleri üstün niteliklerle mezun olmalarını arzu ederler. Dini liderler gerekli bilgilerle donatılmış olmayı, siyasi liderlerle vergi mükellefleri iyi birer vatandaş olarak yetiştirilmelerini bekler. Öğrenciler ise bilgiyle dolu, sosyal aktivitelerinin güçlü olmasını ister. İşte bu farklı kesimlerin isteklerini ortak bir payda da birbirleri ile zıtlaştırmadan, ötekileştirmeden birleştirmek 21. Yüzyılın okulundan ne beklediğini ortaya koymaktadır.

Eğitimde hedef hayata hazırlamaktır

TAKA: Eğitimde hedef ne olmalıdır?

AYDIN BIYIKLI: Eğitimde hedef, öğrencileri etkin ve nitelikli bir akademik eğitimle sınavlara, yoğun kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile de yaşama hazırlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için okulun üç temel özelliği birlikte yürütmeyi gerekir ki bunlar şöyle sıralanır; Akademik eğitim, sosyal aktivite, yabancı dil eğitimi. 20. Yüzyılın son çeyreğine kadar okulun asli görevi ‘toplumun değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak’ olarak algılanmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren yaşanan teknolojik ve toplumsal değişimler okullara yeni bir misyon kazandırdı.

TAKA: Peki bu misyonun eğitim öğretime adapte edilmesi noktasında neler yapılabilir?

AYDIN BIYIKLI: Bu misyon; toplumu değiştirmek ve yeni durum karşısında yeni roller üstlenmek şeklinde oluşmuş, bu da okulları yeni baştan kurmaya ve değişime zorlamıştır. Bu amaçla Türk Mili Eğitim Sistemi’nde eğitim ve öğretim programlarının esaslarını yeniden düzenlemek gerekir. Bunun için de kapsamlı bir çalışma yaptım.

Yeni sistemin temel özellikleri

TAKA: Bu çalışmanızın detaylarını okurlarımızla paylaşalım isterseniz.

AYDIN BIYIKLI: Memnuniyetle. Türk Milli Eğitim Sistemi’nde eğitim ve öğretim programlarının esaslarına yönelik olarak düşündüğüm ve tasarladığım yeni sistemin temel özellikleri şunlar;

İlk ve Orta Öğretimde Eğitim-Öğretim Dönemi

•        Eğitim yılı 3 dönemden oluşur.

•        1. dönem Eylül ayının ikinci hafta başında başlar.

•        Her dönem 3 ay sürer.

•        Dönem arası tatil 1 haftadır.

•        Her dönem başlangıcına rastlayan ilk gün veli bilgilendirme toplantısı yapılır.

•        Her dönem sonunda öğrencilere karne verilir.

•        Her öğretmen “yılsonu raporunu” Temmuz ayının ilk haftası içersinde idareye sunar.

TAKA: Öğretmenleri biraz daha aktif hale mi getiriyorsunuz?

AYDIN BIYIKLI: Evet. Örneğin projemde öğrenci ruhsal dosyaları yıl sonunda rehber  bıyıklı EĞİTİMDE HEDEF NE OLMALI?öğretmenin koordinatörlüğünde sınıf öğretmeni tarafından o öğrencinin derslerine giren öğretmenlerle birlikte doldurulur. Temel eğitim birinci kademesinde rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni ruhsal dosyaları birlikte doldurup, yıl sonunda bir haftalık süre bu faaliyete ayrılır. Ruhsal dosyalarda okul müdürü, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeninin onayı olur. Bu şekilde öğretmenler, Milli Eğitim ve Öğretim Sistemi’nde daha aktif bir rol almış olacaktır.

Sistemin avantajları

TAKA: Bu sistemin sağladığı avantajlar nedir?

AYDIN BIYIKLI: Bu sistem ile önemli kazanımlar sağlanacaktır. Şöyle sıralayabilirim;

  • Gün içersinde mesai süresi kısalacağından önemli bir elektrik ve ısı enerjisi tasarrufu yapılacak.
  • Öğrencilerin üzerindeki baskı azalacak, dengeli bir neslin yetişebilmesi sağlanacak.
  • Alan seçimindeki belirsizlikler büyük ölçüde azalacak, alanların bir birine müdahalesi en aza inecek.
  • Sosyal yönü güçlü, yetenekleri öne çıkan bir sistem yakalanmış olacak.
  • Düşünen, üreten bir neslin yetişmesi sağlanacak..
  • Kalkınmışlığın temel göstergelerinden olan yetişmiş ara eleman sayısının hem artışını hem de kalitesini öne çıkaracak.
  • Atama bekleyen meslek sahibi gençlerin önemli bir bölümüne atanma şansı verilmiş olacak. Bu da toplumun önemli bir kesiminin rahatlamasını sağlamış olacak.
  • Sosyal etkinlik ve performans çalışmalarıyla hem dengeli bir nesil yetişecek hem de yeteneklerin öne çıkarılıp geliştirilmesi sağlanacak. Neslin önemli bir bölümünün yan uğraşları ve meslekleri olacak.
  • Alanların belirlenmesi ortaokula koyacak. Bu da hem orta öğretimdeki kaliteyi artıracak hem de meslek liselerindeki kaliteyi yükseltecek.
  • Hizmet içi eğitimle öğretmenler sürekli kendini yetiştirecek. Bu da eğitim ve öğretimin niteliğinin artmasını sağlayacak.

TAKA: Kapsamlı bir sistem ortaya koyuyorsunuz. Peki bu sistemin hayata geçebilmesi için yapılması gerekenler nedir?

AYDIN BIYIKLI: Bu konuda detaylı bir planlama yaptım. Şöyle özetleyebilirim. 11112 EĞİTİMDE HEDEF NE OLMALI?Öncelikle yapılması gerekenler şunlar; Mevcudu 100′ün altında olan okullarda taşımalı sistem uygulanacak. Fiziki şartlardan dolayı taşımalı sistemin uygulanma zorluğu yaşanan bölgelerde yatılı bölge okulları inşasına öncelik verilecek. Orta öğretime devam edecekler için yurt sistemine benzer şekilde pansiyon vb. sistem getirilecek. İkili öğretim kaldırılarak, okul ve derslik sayısı ihtiyaca göre artırılacak. Her okulun Spor salonu, İş atölyesi, Müzik salonu, Bilgisayar odası ve Konferans salonu olacak. Ana sınıfı, 1, 2, 3 ve 4. sınıfları ayrı bir mekânda eğitime almak gerekir. Fiziki şartları uygun olan okullara gelir getirecek alanlar oluşturulacak. Okulların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla genel bütçeden ayrılacak payın yanında belediye hizmetleri, şans oyunları vs. gibi kaynaklardan alınacak pay doğrudan eğitime yansıtılacak.

TAKA: Gördüğümüz kadarıyla projenizde, eğitim-öğretim sisteminde tümden bir değişim söz konusu. Bu değişim getireceği yükler olacaktır. Bunlardan bahseder misiniz?

AYDIN BIYIKLI: Tabi ki kapsamlı bir değişiklikten söz ediyoruz. Bu değişimin getireceği yükler olacaktır mutlaka.  Öncelikle öğretmen sayısının arttırılması gerekiyor. Yardımcı personele de bir artış getirecek, derslik ve bina ihtiyacı ortaya çıkacak, ders araç ve gereçlerine duyulan ihtiyaç artacak, genel bütçeden eğitime ayrılan payı yükseltecek bir sistemden bahsediyoruz.

dayak

BU DAYAK MECLİS GÜNDEMİNDE

Bu Yazı Toplam 441 defa okunmuş ve 0 adet yorum yapılmıştır.

CHP İstanbul Milletvekili Dr.M. Sezgin Tanrıkulu Trabzon’dai polis dayağı olayını meclise taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Dr.M. Sezgin Tanrıkulu, bir kavgayı ayırdığı için başına gelmedik kalmayan, karakola götürülecekken bunun yanlış olduğunu söylemeye çalışan kuzeninin kucağındaki 1,5 yaşındaki çocuğa gaz sıkılan, karakola götürülüp öldüresiye dövülen Ebubekir Bıyıklı’yla ilgili iddiaları İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e sordu.

Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesine göre olay şöyle gelişti:

“İddiaya göre, Trabzon’da gıda toptancılığı yapan Aydın Bıyıklı isimli vatandaş, 20 Temmuz Cuma günü işyerinin önünde iki kişi arasında araç park etme yüzünden çıkan kavgayı ayırmış, kavga edenlerden biri daha sonra polis merkezine giderek, hem kavga ettiği kişi hem de kavgayı ayıran Aydın Bıyıklı’dan şikayetçi oldu.

Yine iddiaya göre, bir gün sonra kavganın olduğu işyerinin önüne gelen 3 polis, o anda dükkanda bulunan Ebubekir Bıyıklı ile konuşurken, kuzeni olan işyeri sahibi Aydın Bıyıklı da dükkana gelmiş; Aydın Bıyıklı, karakola gelmesini isteyen polislere, olayla bir ilgisi bulunmadığını anlatmış, sadece kavgayı ayırdığını söyleyip dükkanda müşteri bulunduğunu belirterek karakola daha sonra gelip gelemeyeceğini sordu.

Bunun üzerine polislerle Aydın Bıyıklı arasında tartışma başladığı ve işyerine daha çok polis çağrıldığı, taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında ise polislerin Aydın Bıyıklı’yı zor kullanarak karakola getirmek için harekete geçtiği iddia edildi.

1,5 yaşındaki çocuğa gaz

Bu sırada, kucağında oğlu olduğu halde olaya müdahale etmek ve kuzeninin karakola getirilmesini engellemek isteyen Ebubekir Bıyıklı ise olay sırasında 1,5 yaşındaki oğlu F.E.B.’nin kucağında olduğunu belirterek, sonradan gelen polislerin ilk işinin gaz sıkmak olduğunu öne sürdü ve kucağında 1,5 yaşında çocuğu varken gaz sıkıldığını, kendisini polislerin döverek hastanelik ettiklerini; olayın ardından polislerin kendisini karakola götürmek istediklerini; ancak hastaneye gitmek için ısrar edince kendisini önce hastaneye sonra da karakola götürdüklerini ve daha sonra serbest bırakıldıklarını iddia ederek hastaneden aldığı darp raporuyla Trabzon Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak şikâyetçi olduğunu belirtti.”

Tanrıkulu, Bakan Şahin’e iddia edilen olay hakkında İçişleri Bakanlığı’na ulaşan herhangi bir bilgi olup olmadığını sordu. Bakanlığa yukarıda yer alan iddialar yönünde herhangi bir bilgi ulaşmadıysa tüm gazetelerde yer alan bu haberleri ihbar kabul ederek, iddiaların gerçekliğini araştırmak üzere herhangi bir idari işlem yapılıp yapılmadığını soran Tanrıkulu, önergesine şöyle devam etti:

“Ülke genelinde ve yurtdışında dahi ülkemizde orantısız olarak biber gazı kullanıldığı düşüncesi hakimken, bugüne değin sadece biber gazı kullanılması nedeniyle hayatını veya sağlığını kaybetmiş birçok yurttaşımız varken biber gazı kullanımının veya orantılı kullanımının sağlanması için herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?

İddialara göre olay yerine gelen polislerin ilk gerçekleştirdiği işin biber gazı kullanmak olduğu doğru ise, en basit olayda ve olay yerinde 1,5 yaşında bir bebek varken dahi biber gazı kullanan polis memurları hakkında idari bir işlem yapılması düşünülmekte midir?

Yukarıda yer alan iddiaların Savcılık tarafından soruşturulması halinde ve soruşturma sürecinde ilgili polis memurları hakkında herhangi bir işlem yapılması düşünülmekte midir?”

yat-liman

PİYANGO VURDU

Bu Yazı Toplam 526 defa okunmuş ve 0 adet yorum yapılmıştır.

Trabzon’a 1 milyonluk destek. Yat ve Yelken sporcunun Türkiye 2. Ayak bölge kupası Trabzon’da yapılacak.

Mehmetali Yılmaz Tesisleri’nin yanındaki Marina’da Trabzon Yat ve Yelken Spor Kulübü’nü ziyaret eden AK Parti Trabzon Milletvekili Aydın Bıyıklı, sporcuları ve kulüp yöneticilerini kutladı.

Kısa zamanda Trabzon’da spor alanında büyük katkılkar sağladıklarını belirten Bıyıklı,” Trabzon her yıl ülkemize her alanda başarılı sporcular yetiştirmiştir” dedi. Yeni transferleri Hale Ege, Furkan Kolaylı, Deniz Başkır’ı tanıtan Kulüp Genel Sekreteri Arpacı da,”Yeni bir kulüp olmamıza rağmen önemli mesafeler aldık. Trabzon bir deniz kentidir. Bunu sporda da tüm dünyaya göstereceğiz” dedi.

Eski spor bakanı Faruk Nafız Özak’a da teşekkür eden Arpacı, Bakanımız Özak ve yeni spor bakanımız Suat Kılıç sayesinde Trabzon’daki tüm yat kulüplerine bir milyon lira destek aldık. Minnettarız. Aynı şekilde Trabzon belediye başkanımız Orhan Fevzi gümrükçüoğlu ve Trabzon Valimiz sayın Recep Kızılcık’tan da destek bekliyoruz. Bu sporla Trabzon’umuzu tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz.” dedi. Arpacı, 22-25 eylül tarihleri arasında 2.ayak bölge kupasının da Trabzon’da ypılacağını söyledi.

aydin-biyiklioglu

ÇÖZECEĞİZ!

Bu Yazı Toplam 278 defa okunmuş ve 0 adet yorum yapılmıştır.

Aydın Bıyıklı Vakfıkebir’de köy muhtarları ile bir araya gelerek sorunları dinledi ve adım adım çözeceğiz diye cevap verdi

Vakfıkebir İlçe Teşkilatında yapılan toplantıda açılış konuşmasını yapan AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Enver İskenderoğlu şunları söyledi; “12 Haziran genel seçimleri sürecinde ve sonrasında bir araya gelerek sorunlarınızı dinleyeceğimizi ifade etmiştik. Bu amaçla bugün sayın vekilimizin katılımıyla köylerimizin sorunlarını konuşmak için bir araya geldik.  Bizler sizlere yardımcı olmak ve vekillerimizle aranızda aracı olarak sorunlarınızın çözülmesi için katkı yapmak istiyoruz” dedi.

Önce yollar bitecek

Daha sonra söz alan AK Parti Trabzon Milletvekili Aydın Bıyıklı ilçelerde yeni bir çalışma başlattıklarını ifade ederek yapılan çalışma hakkında şu bilgiler verdi: “Köylerimiz ve ilçe merkezlerimizdeki sorunları tespit ederek ve işsiz gençlerimizin sayılarını belirleyerek sorunlara ve işsizliğe nasıl çözümler üretebileceğimiz ele alacağız. Önce Trabzon’daki grup yollarını tamamlamayı hedefliyoruz. Bin kilometrelik bu yolların 150 milyonluk bir maliyeti var. Ağırlıklı olarak önümüzdeki yılın bütçesinden bu yollar için nasıl kaynak bulabileceğimizi araştıracağız. Problemin kaynağı paradır. 12 bin kilometre yolumuz var.

İşsizlik tarih olacak

Adım adım sorunları çözmeye çalışacağız. Her muhtarımız adını, telefon numarasını ve köydeki sorunlarını yazarak ilçe başkanımıza teslim etsin. Bizlerde bu bilgilerden bir tarama yaparak kendimize bir yol haritası çizeceğiz. İkinci olarak işsiz gençlerimizi tespit etmek istiyoruz. Bu gençlerimizin önce İŞKUR’a başvurması gerekiyor. İş problemi birazda mesleksizlikten kaynaklanıyor. Onun için gençlerimizi eğitmemiz lazım. Bu amaçla oluşturacağımız merkezlerde açacağımız meslek edindirme kursları aracılığıyla işsiz gençlerimizi eğiterek meslek sahibi yapmak istiyoruz” diye konuştu.